^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

 


Zapraszamy do zapoznania się ze:

Skarbnicą zabaw dla dzieci i rodziców

Pomoc logopedyczno-psychologiczna

Zajęcia z języka angielskiego


 

Szanowni Rodzice!


Decyzją Burmistrza Łęcznej z uwagi na poważne
zagrożenie koronawirusem,

od dnia 12 marca do odwołania
Przedszkole Publiczne Nr 3
zostaje zamknięte.

Ten czas powinniśmy spędzić w domu, raczej nie wychodzić.
Ważne, by unikać dużych skupisk ludzi.
W związku z powyższym przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.
Aby uzyskać zasiłek, należy wypełnić
przygotowane przez ZUS oświadczenie
i dostarczyć je do pracodawcy.
Regulamin korzystania z karty magnetycznej rejestrującej rzeczywisty czas pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łęcznej


 

Publikacja informacji

Informacja o miejscu opublikowania sprawozdania finansowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Łęcznej za 2018 rok została zamieszczona na BIP Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej.Wykaz opłat dla poszczególnych grup za miesiąc MARZEC 2020r.

 (podana kwota 'do zapłaty - razem' uwzględnia zaległości z poprzednich miesięcy)

    


Copyright © 2020. KIDS ScHO0L Rights Reserved.