^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Rok szkolny 2018/2019

,,MOJE MIASTO, MÓJ KRAJ” – WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY QUIZ PATRIOTYCZNY


28.05.2019r. wszystkie grupy przedszkolne zebrały się w sali Kubusia Puchatka, by wziąć udział w quizie wiedzy o swojej miejscowości i kraju. Czteroosobowe drużyny z każdej grupy zajęły miejsca przy oznakowanych stolikach. Rozpoczęliśmy quiz od wysłuchania recytacji wierszy pt. ,,Jestem Polakiem” i ,,Polskie skarby”. Następnie drużyny przystąpiły do udzielania odpowiedzi na pytania sprawdzające ich wiedzę o Łęcznej i Polsce, układania puzzli, odgadywania zagadek, rozpoznawania symboli narodowych, legend i wyszukiwania ilustracji do nich. Dzieci zaśpiewały wspólnie piosenkę ,,Jesteśmy Polką i Polakiem” a na zakończenie ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Wszystkie grupy otrzymały Dyplom Małego Patrioty i puzzle. Dzieci z drużyn otrzymały książeczki. Na koniec spotkania Pani dyrektor pogratulowała wszystkim uczestnikom i pochwaliła dzieci za poziom wiedzy o swojej Ojczyźnie. To właśnie uczestnictwo w programach, konkursach i quizach o charakterze patriotycznym, śpiew pieśni patriotycznych, recytacja wierszy integrują i ukazują dzieciom współczesne oblicze patriotyzmu.

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.