^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Publikacje nauczycieli

Drodzy Rodzice i Kochane Nasze Przedszkolaki !

Jest w kalendarzu taki miesiąc, który jest wiosenny… a jednak na niebiesko można go kolorować i dekorować …. To oczywiście KWIECIEŃ, KTÓRY JEST MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU….

Czym zatem jest autyzm ?

W ujęciu naukowym

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym charakteryzującym się występowaniem nieprawidłowości w trzech ważnych sferach funkcjonowania człowieka (tak zwana triada autystyczna). Są to:

 • ograniczone zdolności tworzenia relacji z innymi ludźmi i uczestniczenia w interakcjach społecznych,
 • zaburzenia umiejętności komunikowania się,
 • obecny w zachowaniu schematyzm charakteryzujący się sztywnością i powtarzalnością oraz ograniczony repertuar aktywności. (WHO 2002)

Definicja bliższa mojemu sercu to:

„Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu.” (Fundacja JiM)

Objawy autyzmu

Pierwsze sygnały autyzmu u dziecka można już zaobserwować we wczesnym dzieciństwie, nawet przed 3 rokiem życia. Wtedy to najczęściej rodzice dostrzegają, że ich pociecha rozwija się i zachowuje „jakoś inaczej”. Czasami zdarza się, że pewne niepokojące oznaki pojawiają się już w okresie niemowlęcym.

Pierwsze charakterystyczne sygnały to:

 • brak kontaktu wzrokowego (dziecko nie podąża wzrokiem za przedmiotem, osobą, zabawką itp.),
 • ograniczone zainteresowanie obecnością innych ludzi (mamy, taty, rodzeństw itp.),
 • trudności w inicjowaniu kontaktu ( w tym inicjowaniu zabaw z innymi np. poprzez podanie zabawki),
 • brak zainteresowania nawet prostymi zabawami społecznymi ( „a ku ku”, „pa pa” „sroczka”, nie przesyła buziaków itp.),
 • brak reakcji na bodźce społeczne- nie reaguje na swoje imię (dziecko wydaje się „ jakby miało problemy ze słuchem”).
 • trudności w naśladowaniu zachowania innych osób.

ROZWÓJ MOWY u dzieci z autyzmem już od wczesnego dzieciństwa może niepokoić rodziców:

 • zdarza się, że dzieci, które zaczynały już mówić pierwsze słowa, nagle przestają się komunikować,
 • często dziecko zaczyna mówić znacznie później niż rówieśnicy,
 • bardzo często dzieci prezentują odmienny od otoczenia sposób komunikacji - powtarza zasłyszane zwroty, słowa. Taki sposób wypowiadania się przez dziecko nazywamy ECHOLALIĄ! OZNACZA TO, ŻE DZIECKO NIE POTRAFI SAMODZIELNIE ZBUDOWAĆ KOMUNIKATU.

Poniższe ilustracje w obrazowy sposób ukazują najważniejsze objawy autyzmu:

Źródła: https://integracja48.wordpress.com

Źródła: „Niezwykłe dzieci” Stowarzyszenie.

Drodzy Rodzice …

Jeżeli zaobserwujecie, którykolwiek ze wskazanych sygnałów, objawów - należy skonsultować to z odpowiednim specjalistą. Na terenie naszego miasta funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, w której można zasięgnąć fachowej porady. Inne specjalistyczne ośrodki znajdują się w Lublinie.

UWAGA!!! Wystąpienie sygnałów nie musi świadczyć o autyzmie, dlatego warto wszystkie nasze wątpliwości niezwłocznie skonsultować.

Diagnoza autyzmu i co dalej….

Autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju, który towarzyszy osobie przez całe życie. W związku z tym mimo ogromnego postępu medycyny, nadal nie można go wyleczyć.

Co możemy… dzięki wczesnej diagnozie i skoordynowanej opiece specjalistów… możemy objąć dziecko wielorakim oddziaływaniem terapeutycznym oraz możemy otoczyć je wsparciem na każdym etapie edukacyjnym…już od przedszkola…

Takie działania mogą znacznie poprawić funkcjonowanie osoby z autyzmem, wyzwolić w niej potencjał rozwojowy i twórczy oraz polepszyć sposób komunikacji z otoczeniem – DAĆ RADOŚĆ ŻYCIA .

Opracowanie: Katarzyna Strycharczuk - pedagog specjalny, Ewa Kalita - nauczyciel przedszkola.

Źródła:

 1. Pisula Ewa, Autyzm przyczyny, symptomy, terapia 2019, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.
 2. Fundacja JiM Łódź.
Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.