^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


6.00 – 8.10
Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakt z rodzicami.

8.10 – 8.30
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8.30 – 9.00
Śniadanie.

9.00 – 10.15
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy ruchowe.

10.15 – 11.30
Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę ciała, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.30 – 12.00
Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne.

12.00 – 12.30
Obiad.

12.30 – 14.15
Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do leżakowania, leżakowanie (grupa „Maleństwa”).

12.30 –  13.00
Odpoczynek poobiedni, relaksacja przy muzyce, bajkach czytanych przez nauczyciela (grupa „Kubuś Puchatek”, „Tygryski”, „Króliki”, „Mądra Sowa”).

13.00 – 14.15
Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy w kole, rysowanie.

14.15 –  14.30
Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku.

14.30 – 15.00
Podwieczorek.

15.00 – 17.00
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.
Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.