^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Rok szkolny 2020/2021

DRODZY RODZICE

Pragnę przybliżyć Państwu projekt pod tytułem:

Moja angielsko-hiszpańska przygoda

Projekt ten będzie przeprowadzony w miesiącu maju oraz czerwcu i będzie przeprowadzony we wszystkich grupach wiekowych. Ma on na celu:

Zaciekawienie dzieci językiem hiszpańskim i angielskim

 • motywowanie do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć ( uczenie się słownictwa)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim
 • dostrzeganie potrzeby posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim
 • poznanie słownictwa związanego z funkcjonowaniem życia codziennego w języku angielskim i hiszpańskim
 • przyzwyczajenie do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, wielojęzycznym i wielonarodowościowym
 • kształtowanie tolerancji

Sposoby realizacji projektu:

 • Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci będą utrwalać słownictwo z j. angielskiego, które przyswoiły od września ubiegłego roku aż do końca kwietnia 2021 roku. Równolegle z powtarzaniem w/w materiału, dzieci będą przyswajać nowy zakres słownictwa w języku angielskim oraz hiszpańskim.
 • Dzieci poznają ciekawe i rytmiczne utwory w języku angielskim i hiszpańskim, które pomogą odkryć języki obce. Nauczyciel pomoże dzieciom postawić pierwsze kroki w nauce obu języków obcych w atmosferze zabawy. Tekstom piosenek towarzyszyć będą karty obrazkowe, dzięki którym dzieci lepiej zrozumieją ich treść. Dzieci znajdą propozycje zabaw z każdą piosenką oraz nowym słownictwem.

Zakres tematyczny z języka hiszpańskiego i angielskiego w miesiącu maju dla 3-latków oraz 4-latków:

 1. Powitania i pożegnania
 2. Pory dnia
 3. Rodzina
 4. Kolory
 5. Liczby

Zakres tematyczny z języka hiszpańskiego i angielskiego w miesiącu maju dla 5-latków:

 1. Powitania i pożegnania
 2. Pory dnia
 3. Rodzina
 4. Kolory
 5. Liczby
Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.