^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Rok szkolny 2020/2021

„MOJA ANGIELSKO - HISZPAŃSKA PRZYGODA”- KONKURS

22 czerwca 2021 roku, odbył się w naszym przedszkolu konkurs z języka angielskiego i hiszpańskiego. Był on elementem projektu „Moja angielsko-hiszpańska przygoda”, zaplanowanym i przeprowadzonym na zakończenie nauczania języka angielskiego równolegle z językiem hiszpańskim. Uczestnikami konkursu były dzieci z grup 5 -letnich, czyli „Królików” i „Mądrych Sów”. Uczestniczyły one w konkurencjach, które były przeplatane znanymi i lubianymi przez dzieci piosenkami. Konkurs zakończył się remisem i wręczeniem dzieciom mini słowniczków w języku angielskim i hiszpańskim, które są jednocześnie kolorowanką i materiałem do wspólnej nauki i zabawy wraz z rodzicem. Mini słowniczki przygotowała Pani Irmina Walenciuk- nauczyciel języka angielskiego. Gratulujemy dzieciom chęci do brania czynnego udziału w konkursie, zdobytej wiedzy oraz umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi.

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.