^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

AKCJE CHARYTATYWNE I PROJEKTY EDUKACYJNE
PODEJMOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

AKCJE CHARYTATYWNE:

 • „Sprzątanie Świata” – akcja dbania o przyrodę
 • „Cała Polska czyta dzieciom” – propagowanie korzyści płynących z czytania książek dzieciom
 • „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” – akcja zbierania nakrętek we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Samopomocy
 • „Pełna miska dla schroniska” – zbieranie darów dla zwierząt ze Schroniska w Nowodworze koło Lubartowa

PROJEKTY EDUKACYJNE:

 1. „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” – Ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.

  Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

  Organizatorem projektu w roku szkolnym 2020/2021 jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej oraz Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 we współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o., wydawcą miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. O najlepszą, rekomendowaną w projekcie literaturę dla najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do spółki Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

  CEL PROJEKTU:

  1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.
  2. Cele szczegółowe:
   1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
   2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
   3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
   4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
   5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
   6. propagowanie praw dziecka,
   7. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
   8. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
   9. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
   10. kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
   11. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
   12. promocja przedszkola,
   13. rozwijanie współpracy między nauczycielami,
   14. kształcenie na odległość.
  3. Moduły wchodzące w skład projektu:
   • KSIĄŻKI DZIECIŃSTWA – MISIOWY RANKING KSIĄŻKOWYCH HITÓW DZIECI I RODZICÓW

    Alternatywa dla „wersji przedszkolnej” projektu. Wspólne wyszukiwanie ulubionych pozycji książkowych wg określonych przez Misiową Mamę tematów. Tworzenie recenzji z rodzicami dzieci. Nawiązanie do doświadczeń czytelniczych rodziców.

    Działania wychowawcze placówki: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych.

    Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozwijanie czytelnictwa: budzenie/wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci.

    Rozwijanie czytelnictwa: budzenie/wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci.

   • MAŁY MIŚ W ŚWIECIE EMOCJI

    Mały Miś poprzez opowiadania i wiersze wprowadza dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi.

    Działania wychowawcze: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prospołeczne, dobro, empatia.

    Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

    Rozwijanie czytelnictwa: prezentacja opowiadań na temat emocji.

   • DBAMY O ZDROWIE Z MAŁYM MISIEM

    Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodzą „Światowy Dzień Mycia Rąk” i „Dzień Zdrowego Śniadania”. Układają rymowanki zachęcające do zdrowego odżywiania. Samodzielnie komponują zdrowe śniadanie. Zapraszają osoby, które mogą zaprezentować swój zawód/zainteresowania związane tematyką zdrowia np. dietetyka. W przypadku braku możliwości osobistego spotkania nauczyciel organizuje spotkanie przez komunikator lub prezentuje dzieciom filmik/bajeczkę edukacyjną.

    Działania wychowawcze: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prozdrowotne/wartość zdrowia.

    Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

    Rozwijanie czytelnictwa: próby tworzenia własnych rymowanek, wierszyków.

   • ZMISIOWANY EKO-KALENDARZ

    Świętowanie w przedszkolu wybranych „świąt ekologicznych”, oczywiście z literackim akcentem. Dzieci wspólnie z nauczycielem decydują, które zaproponowane święta chciałyby celebrować w grupie. Wspólnie wykonują ekologiczny kalendarz i planują poszczególne etapy przygotowań. Zapraszają osoby, które mogą zaprezentować swój zawód/zainteresowania związane z wybraną tematyką. W przypadku braku możliwości osobistego spotkania nauczyciel organizuje spotkanie przez komunikator lub prezentuje dzieciom filmik/bajeczkę edukacyjną.

    Działania wychowawcze placówki: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy proekologiczne.

    Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

    Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości przyrody w życiu człowieka.

   • MISIOWE LABORATORIUM „CZTERECH ŻYWIOŁÓW”

    Tworzenie „Księgi eksperymentów Małego Misia” wg kategorii: ogień, ziemia, woda , powietrze według propozycji podanych przez Misiową Mamę. Eksperymenty przeprowadzone w domu i w przedszkolu. Do każdego żywiołu dzieci wraz z nauczycielem przyporządkowują odpowiednie zasady bezpieczeństwa.

    Działania wychowawcze placówki: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie postawy odpowiedzialności, respektowania zasad i umów.

    Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

    Rozwijanie czytelnictwa: nauka tworzenia prostych instrukcji słownych.

   • MAŁY MIŚ I SUPERTAJNY PROJEKT!
   • BIJEMY REKORD POLSKI Z MAŁYM MISIEM W GŁOŚNYM CZYTANIU

    Czy Mały Miś lubi wyzwania? Jasne! I chętnie podejmie jedno razem z Wami. Jednoczesne czytanie na głos w przedszkolach przez jak największą liczbę osób – to jest nasz cel. Próba ustanowienia Rekordu ma pomóc w rozpropagowaniu właściwych zachowań czytelniczych w placówkach oświatowych (możliwość realizacji modułu będzie ściśle związana z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającymi z racji tego obostrzeniami).

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.