^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

WIZJA ABSOLWENTA


Nasze dziecko:

• nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym;

• jest aktywne, sprawne i pracowite;

• jest radosne, otwarte na innych;

• kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołecznione;

• jest uczciwe, nie kłamie, szanuje cudzą własność;

• rozwiązuje na swoją miarę różnorodne problemy w działaniu;

• szanuje środowisko przyrodnicze;

• potrafi korzystać z dóbr kultury;

• kocha swoją rodzinę, swoją małą ojczyznę i swój kraj;

• rozumie pojęcie człowieka Europy i Świata.

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.